donderdag 15 december 2011

Persbericht: EVP vraagt voor aandacht voor het sociaal weefsel in stad en provincie

De Evangelische Vrijzinnige Partij (EVP) heeft de gemeentelijke en provinciale rekenkamers verzocht om onderzoek te doen naar de sociale staat van de stad (c.q. provincie).

In de visie van de EVP – zoals ook tussen 1982 en 1986 uitgedragen in de Tweede Kamer – moet er aandacht zijn en blijven voor het “Omzien naar elkaar”. De EVP maakt zich in dit kader bezorgd om de uitvoering van de omvorming van het sociale stelsel, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Wet Werk naar Vermogen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de transitie van provinciale sociale taken naar de gemeenten. Niet uit wantrouwen, maar uit oprechte betrokkenheid en zorg voor elkaar.

De EVP wil hier op gepaste wijze aandacht voor vragen bij regering, parlement, provincie en gemeente. Met name de gemeente is hier een belangrijke speler in geworden met alle gedecentraliseerde taken die zij moet uitvoeren.

donderdag 8 december 2011

Evangelische Vrijzinnige Partij van start

De Evangelische Vrijzinnige Partij (EVP) is in ontwikkeling. Op dit moment wordt er gewerkt aan een visiedocument en het vervolmaken van een oprichtingsbestuur.

Initiatiefnemer Ramon Barends: “Na het lezen van het boek ‘De muis die even brulde’ van J. de Bas vond ik bevestiging in een vermoeden wat ik al langer had. Als ik tussen 1980 en 1990 al politiek-actief zou zijn zou ik een EVP’er zijn geworden. De links-progressieve standpunten vanuit het christelijk geloof is de mix die ik zoek. Op dit moment zoek ik medestanders met hetzelfde gevoel en politieke richting. Op deze website staat inmiddels een eerste versie van een visiedocument.”

Over de EVP: De Evangelische Vrijzinnige Partij voelt zich de opvolger van de EVP (Evangelische Volkspartij) die in 1991 is opgegaan in Groen Links. De EVP heeft niet als primair doel om deel te nemen aan verkiezingen, maar om haar progressief-christelijke visie te laten horen in en rond de politieke arena. Dit zal de EVP doen door het schrijven van reacties op beleidsthema´s en door het in gesprek gaan met mensen. De vereniging heeft de naam EVP gekregen als ode aan de EVP van de jaren ´80. Ieder die de progressief-christelijke doelstellingen van de EVP kan onderschrijven kan zich aansluiten. De vereniging staat ook open voor leden van GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA of enig andere partij.